Vlastníků bytů v bytových domech, kde nevzniklo společenství vlastníků  nabízíme 

kompletní správu společných částí domu a domu jako celku. Rozsah poskytovaných služeb si s námi individuálně sjednáte. Ceník služeb bude dohodnut dle rozsahu objednaných služeb. 

Příkladný výčet úkonů, které můžeme vykonávat pro vlastníky bytů

 • smlouvy s dodavateli energií a ostatních služeb spojených s provozem domu
 • evidenční listy, předpisy měsíčních úhrad, kontrola měsíčních úhrad, vymáhání pohledávek
 • roční rozúčtování služeb v rámci domu mezi jednotlivé vlastníky bytů v souladu s aktuálními právními předpisy
 • údržba a opravy společných částí domu
 • úklidové služby
 • kontrola a revize technického zařízení
 • výměna vodoměrů, kalorimetrů, indikátoru topných nákladů
 • roční odečty měřidel medií
 • možnost založení společenství vlastníků jednotek (SVJ)
 • změna prohlášení vlastníka
 • průkaz energetické náročnosti budovy
 • kupní smlouvy, nájemní smlouvy, darovací smlouvy
 • ocenění bytu pro dědické řízení

Kontaktujte nás

Mám zájem o správu domu

Ing. Tereza Demlová, tel.: 774 774 182

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.