Vlastníkům činžovních domů s nájemními byty nabízíme 

zajištění pronájmu bytů,  komerčních prostor v domě a kompletní správu domu. Při spolupráci s námi, Vám odpadnou veškeré inzertní, technické, administrativní a účetní starosti o dům. Rozhodovací pravomoci a kontrola nad domem zůstane ve Vaší kompetenci. Rozsah poskytovaných služeb si s námi individuálně sjednáte. Ceník služeb bude dohodnut dle rozsahu objednaných služeb. Cena za poskytované služby může být sjednána ve formě měsíčního paušálu nebo položkově za každý jednotlivý úkon, popřípadě kombinací obou forem.

Příkladný výčet úkonů, které můžeme vykonávat pro vlastníka domu s nájemními byty 

 • doporučíme výši nájemného a záloh na služby
 • vyhledáme vhodného nájemce
 • zajistíme uzavření nájemní smlouvy
 • protokolárně předáme byt nájemci do užívání včetně odečtu stavu měřidel médií
 • zajistíme přepis odběru energií na nájemce
 • dle nastavené formy spolupráce je možno inkasovat příp. kontrolovat platbu nájmu, vystavovat a zasílat upomínky, výpovědi, předžalobní výzvy k vystěhování apod.
 • kontrola bytu a protokolární převzetí bytu od nájemce při skončení nájmu včetně odečtu stavu měřidel médií
 • zpětný přepis odběru energií na pronajímatele
 • výpočet dílčího odhadu spotřeby služeb pro zúčtovaní kauce nájemce
 • příprava bytu pro nového nájemce - provedení nutných oprav, výmalby, úklidu
 • údržba a opravy domu
 • kontrola a revize technického zařízení
 • výměna vodoměrů, kalorimetrů, indikátoru topných nákladů
 • roční odečty měřidel medií a provádění rozúčtování služeb mezi nájemníky
 • dílčí odečty měřidel medií při změně nájemního vztahu
 • úklidové služby
 • řešení a evidence smluv s dodavateli energií a ostatních služeb spojených s provozem domu
 • vedení účetní agendy

Kontaktujte nás

Mám zájem o správu domu s nájemními byty

Tomáš Josiek, tel.: 774 774 184

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.